Kvitfjell Varden sett fra Bjønnliløypa på Kvitfjell vest.

Kvitfjell Varden sett fra Bjønnliløypa på Kvitfjell vest.

Planlagte fasiliteter i Kvitfjell Varden

I første del av Vardenutbyggingen bygges det ut:

  • Heisforbindelse fra Vestsiden og opp til nytt toppunkt på Varden- Åsendene. Dette løses med to heiser. En blir en gondol som forbinder vestsiden og Kvitfjell Varden, den andre blir en 6-seter stolheis til toppen av Åsendene.
  • 2 nye hovednedfarter, med en samlet lengde på ca 5 kilometer. De første løypene som bygges er i familievennlige løyper i kategori blå / grønn. Dette blir brede, flotte traséer, perfekt til carving og for nybegynnere.
  • Snøanlegg fra topp til bunn, noe som sikrer gode snøforhold i det nye skiområdet.
  • Hovedskiveier i tomteområdene. Direkte ski inn- ut til alpinbakken, og til langrennsløypene som ligger rett vest og nord for alpinbakken.
  • Nye heiser, alpinbakker, snøanlegg og hovedskiveier vil stå klart samtidig med at de første tomteområdene er klargjort med vei, vann og avløp.
  • Anleggsstart våren 2017!

I planen er det også satt av arealer til videre utvikling av servicefunksjoner og næring. Arealet N8 ligger inntil det nye toppunktet for den nye heisen. Her er det lagt til rette for et nytt serveringssted som både vil ha direkte adkomst fra alpinbakken, og fra langrennsløypene rett nord for toppunktet.

Det er også lagt til rette for en videreutvikling av servicetilbudet ved Skitorget på vestsiden.

Etappe 2 av Kvitfjell Varden ligger sør og øst for det området som nå bygges ut. Her planlegges en større utbygging av alpintilbudet opp mot snaufjellet, i et variert terreng som gir flotte traseer som er noe mer krevende enn i første byggetrinn. Det vil i dette området også utløses større områder som er godt egnet for off-piste.