Kvitfjell Varden sett fra Bjønnliløypa på Kvitfjell vest.

Kvitfjell Varden sett fra Bjønnliløypa på Kvitfjell vest.

Planlagte fasiliteter i Kvitfjell Varden

I første del av Vardenutbyggingen er det bygget ut:

  • Heisforbindelse fra Vestsiden til nytt toppunkt på Varden- Åsendene. Dette løses med to heiser i form av en gondol som forbinder vestsiden og Kvitfjell Varden og en 6-seter stolheis til toppen av Åsendene (se orange strek på bildet).
  • To nye hovednedfarter, med en samlet lengde på ca. 5 kilometer. De første løypene er familievennlige løyper i kategori blå / grønn. Dette er brede, flotte traséer, perfekt til carving og for nybegynnere.
  • Snøanlegg fra topp til bunn, som sikrer gode snøforhold i det nye allerede snøsikre skiområdet.
  • Hovedskiveier i tomteområdene. Direkte ski inn- ut til alpinbakken, og til langrennsløypene som ligger vest og nord for alpinbakken.
  • Nye heiser, alpinbakker, snøanlegg og hovedskiveier stod klart samtidig med at de første tomteområdene er klargjort med vei, vann og avløp.

I planen er det også satt av arealer til videre utvikling av servicefunksjoner og næring. Arealet N8 ligger inntil det nye toppunktet for den nye heisen. Her er det lagt til rette for et nytt serveringssted som både vil ha direkte adkomst fra alpinbakken, og fra langrennsløypene rett nord for toppunktet.

Det er også lagt til rette for en videreutvikling av servicetilbudet ved Skitorget på vestsiden.

Etappe 2 av Kvitfjell Varden ligger sør og øst for det området som nå bygges ut. Her planlegges en større utbygging av alpintilbudet opp mot snaufjellet, i et variert terreng som gir flotte traseer som er noe mer krevende enn i første byggetrinn. Det vil i dette området også utløses større områder som er godt egnet for off-piste.